Referenci

German-foreign-policy.com udostępnia kontakt ze swymi specjalistami na potrzeby konferencji i spotkań naukowych oraz indywidualnych konsultacji politycznych. Ograniczamy się przy tym jedynie do bezpośredniego przekazania propozycji i zapytań do odpowiednich osób. Chcielibyśmy podkreślić, że możemy jedynie polecać określonych referentów, a nasza pomoc przy nawiązaniu z nimi kontaktu nie stanowi wyrazu żadnych politycznych sympatii ani zobowiązań wobec jakiejkolwiek partii politycznej. W razie ich gotowości do współpracy dalszy kontakt z nimi odbywa się bez udziału i odpowiedzialności german-foreign-policy.com.

Życzymy owocnej współpracy!

Redakcja german-foreign-policy.com