Spende german-foreign-policy.com
Anzeige
Wiadomości
Aufnahmestopp
13.11.2015
Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp.

EU oder Krieg
09.11.2015
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU.

Neue Lager
15.09.2015
Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen.

Krieg in Europa?
24.09.2014
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa.

Verletzte ausgeflogen
03.09.2014
Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen.

Außen und innen
26.08.2014
Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik.

Die Verantwortung Berlins
20.05.2014
Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin.

"Ein gutes Deutschland"
30.04.2014
Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf.

Die Dynamik des "Pravy Sektor"
11.03.2014
Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an.

Der Mann der Deutschen
18.02.2014
Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen.

Rewanż jest sprawiedliwy
09.07.2004
STRASBOURG/KOENIGSWINTER (Relacja własna)
Niemieccy wypędzeni złożyli pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu o zwrot ich byłych własności. Mienie to zostało skonfiskowane w Republice Czeskiej w r. 1945. Adwokat powództwa tłumaczył, że przystąpienie Czeskiej Republiki do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest zasadniczą podstawą dla takiego procesu. Co więcej, dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej potwierdza, że rząd niemiecki ,,uważa konfiskatę niemieckiego majątku bez odszkodowania za niezgodne z prawem międzynarodowym".
79 ,,Niemców Sudeckich"którzy złożyli pozew 28-go kwietnia 2004 r. w Strasbourgu domaga się od rządu czeskiego zwrotu skonfiskowanego majątku lub ,,rekompensaty w pełnej wartości rynkowej". Prawny przedstawiciel powodów, Thomas Gertner wyjaśnia, że gdy bierzemy pod uwagę ,,kwestię własności", rząd czeski narusza zarówno artykuł 1 pierwszego protokołu dodatkowego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) jak i zakaz dyskryminacji z artykułu 14. 1)Zgodnie z powództwem, te klauzule musiałyby być stosowane przez Republikę Czeską przy przejmowaniu niemiecko-sudeckiego mienia. I to pomimo faktu, że konfiskaty miały miejsce na długo przed przystąpieniem Pragi do EKPCz.

,,Kwestia Wschodnio-niemiecka: otwarta"
Skarżący się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dostają wytyczne od ,,Inicjatywy Niemiecko-Sudeckiej"(SDI), w składzie której istnieje kilka grup niemiecko-sudeckich. Przewodniczący SDI, Erich Hoegn, wyjaśnił w wywiadzie dla prawicowego austriackiego miesięcznika ,,Die Aula", że ,,ziomkostwo niemiecko-sudeckie"wyraziło gotowość poddania skargi SDI ekspertyzie prawniczej. Hoegn, który należał do rady szczebla federalnego Ziomkostwa Sudeckiego (Sudetendeutsche Landsmannschaft - SL), filia ,,Witiko-Bund"w r. 2002, uprzednio przewodniczył ,,seminarium u podstaw"skrajnie prawicowego ,,Młodego Ziomkostwa Wschodnie Prusy"(Junge Landsmannschaft Ostpreussen, JLO). Ów JLO deklaruje ,,sprawę wschodnio-niemiecką (...) jako niezmienioną i otwartą, nawet po 1 maja, 2004".

,,Ludobójstwo"
Żądania o zwrot, podnoszone przez przesiedlonych Niemców, a odnoszące się do terytorium polskiego, uznaje się jako ,,beznadziejne"według opinii niemieckich ekspertów prawnych. Pewne studium wydane przez instytut dla prawa wschodniego w Monachium, konstatuje, że ,,dyskryminacja etniczna"ma miejsce w polskim dekrecie z 3-go stycznia, 1946r. o nacjonalizacji własności prywatnej. 2)Pozostaje on w sprzeczności z EKPCz. Gertner, prawnik z ramienia SDI, przekonuje by uznać przesiedlenie Niemców jako ,,ludobójstwo". Gdyby w tym się powiodło, można by uznać naszą wygraną w tych roszczeniach, stwierdził Gertner ostatnio podczas ,,Dnia sudeckich Niemców"w Norymberdze. 3)

,,... uważa się jako niezmienione"
Tymczasem, Klaus Poehle, dyrektor w MSW, potwierdza, że rząd niemiecki zalicza przesiedlenie Niemców z towarzyszącymi mu wywłaszczeniami jako niesprawiedliwość. 4) ,,Obecny Rząd Federalny, jak wszystkie poprzednie rządy, zawsze uznawał wydalenie i wywłaszczenie niemieckiego mienia bez odszkodowania jako pogwałcenie prawa międzynarodowego". ,,Ta sprawa pozostaje niezmieniona", według Poehlego wystąpienia powitalnego podczas konferencji w Koenigswinter o ,,przekazie kulturowym niemieckich wypędzonych". 5)Przesłaniem konferencji było ,,prawo do stron ojczystych", którym to niemieckie związki ,,wypędzonych"zamierzają umocnić roszczenia wobec ich krajów pochodzenia. Ta konferencja miała poparcie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

1) ,,Die Benesch-Dekrete sind nicht tot". Sudetendeutsche Initiative klagt gegen Tschechische Republik vor Europaeischem Gerichtshof - Ziel ist Rueckgabe des Eigentums; Die Welt 07.07.2004.
2) Niels von Redecker: Die polnischen Vertreibungsdekrete und die offenen Vermoegensfragen zwischen Deutschland und Polen. Studien des Instituts fuer Ostrecht Muenchen Band 44, Frankfurt am Main 2003.
3) Renate Hennecke: Sudetendeutsche sprechen von Voelkermord; Ossietzky 12/2004. Zobacz także: Europejskie zadanie
4) Zobacz także: Całkowita rewizjaoraz Poczdam i Wersal
5) Das Recht auf die Heimat. Grundsatzfragen und aktuelle Probleme - insbesondere im Hinblick auf die Ost-Erweiterung der Europaeischen Union; www.kulturstiftung-der-deutschen-vertriebenen.de

Zobacz także: Roszczenia przeciwko Polsceoraz ,,Skradziona ziemia"
top print
© Informationen zur Deutschen Außenpolitik

info@german-foreign-policy.com

Valid XHTML 1.0!