Spende german-foreign-policy.com
Anzeige
Wiadomości
Aufnahmestopp
13.11.2015
Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp.

EU oder Krieg
09.11.2015
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU.

Neue Lager
15.09.2015
Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen.

Krieg in Europa?
24.09.2014
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa.

Verletzte ausgeflogen
03.09.2014
Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen.

Außen und innen
26.08.2014
Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik.

Die Verantwortung Berlins
20.05.2014
Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin.

"Ein gutes Deutschland"
30.04.2014
Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf.

Die Dynamik des "Pravy Sektor"
11.03.2014
Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an.

Der Mann der Deutschen
18.02.2014
Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen.

Dialektyka pojednania
02.11.2003
GDAŃSK
We wzajemnym oświadczeniu prezydenci Niemiec i Polski wzywają do ,,ponownego ocenienia i udokumentowania (...) wszystkich przypadków przesiedleń, ucieczek i wypędzeń, które wydarzyły się w Europie w XX wieku". ,,Deklaracja gdańska"została publicznie ogłoszona 29 października i może być postrzegana jako przemówienie końcowe w temacie utworzenia europejskiego ,,Centrum przeciwko przesiedleniom", które to zostało zaaprobowane przez niemiecki Bundestag 4 lipca 2002 roku. Prowadzi ono do nowych niezgodności pomiędzy Polską i Czechami, krajami najbardziej zagrożonymi niemieckim rewizjonizem, jak również wewnątrz czeskiego rządu.
Pojednanie
,,Ponowną oceną"m. in. przesiedlenia Niemców - czego ,,oczekują"obaj prezydenci - ,,mają się zająć wysoko postrzegane osobistości, politycy i przedstawiciele społeczeństwa cywilnego". 1) ,,Ich zadaniem jest też formułowanie zaleceń", słyszymy dalej, ,,w jakich formach i strukturach tego procesu może zostać przeprowadzona europejska inwentaryzacja i dokumentacja". Wszystkie działania muszą się odbywać ,,w duchu pojednania". Niemiecki prezydent Rau komentuje częściowo ostry polski protest przeciwko niemieckiemu projektowi ,,ponownej oceny"( ,,niektórzy sądzą , że (...) stać nas na ostrzejszy ton"): ,,pojednanie jest trwałym zadaniem".

Żadnego pojednania
Niemiecka głowa państwa twierdzi, że działania te nie są prywatnymi żądaniami niemieckich obywateli przeciwko Polsce. ,,Nie może być dzisiaj miejsca na prawo do odszkodowań"słyszymy wprawdzie we wspólnym niemiecko-polskim oświadczeniu obu prezydentów. Śledząc dobitne wyjaśnienia Johannesa Raua sformułowanie to jednakże odnosi się do wzajemnych roszczeń różnych narodów. Prywatne prawo do roszczeń, mówi Rau, powinno nadal zostać otwarte drodze sądowej. W Polsce tymczasem da się słyszeć obliczenia, które określają sumę prywatnych roszczeń niemieckich wysiedleńców na 19 miliardów Euro. 2)

Rozłam
Berlinowi w ramach ,,Deklaracji gdańskiej"udało się wzmocnić spór między polskim i czeskim rządem, dotyczący wzajemnych stosunków, niemieckimi atakami. Czeski prezydent w dalszym ciągu wyraża ,,zasadniczą wątpliwość w sens ponownego otwarcie wielokrotnie już zamykanego i wrażliwego tematu z przeszłości", słowacki prezydent również go popiera. Natomiast czeski minister spraw zagranicznych z uznaniem wyraża się o deklaracji, nazywając ją ,,konstruktywną"wyjawiając przez to wzrastające różnice w czeskim rządzie.

Zwycięstwo
Aprobata polskiego prezydenta względem ,,Deklaracji gdańskiej"spotkała się w Niemczech z dużą życzliwością. Niemiecki minister spraw zagranicznych i przewodnicząca ,,Związku wysiedlonych"cieszą się z deklaracji, przewodniczący ,,Ziomkostwa Niemców Sudetowych"chwali ją ( ,,udowadnia ona, że temat wysiedlenia stanie się w ciągu następnych lat ważnym tematem europejskim"). Niemiecki prezydent kontynuuje dzięki niej swoją ofensywę przeciwko fundamentalnym założeniom Umowy Poczdamskiej. 3)

1) zobacz też wcześnieszy artykuł Chętny do pomocy
2) zobacz też wcześnieszy artykuł Roszczenia przeciwko Polsce
3) zobacz też wcześniejsze artykuły Całkowita rewizjai Poczdam i Wersal

zobacz też wcześnieszy artykuł Rewizja historii

Żródła:
Gemeinsame Erklaerung; www.bundespraesident.de
Rede von Bundespraesident Johannes Rau bei der Gedenkfeier zum 100. Geburtstag von Erich Brost; www.bundespraesident.de
Vertreibungsdebatte: Prag reagiert zurueckhaltend auf Erklaerung von Rau und Kwasniewski; Radio Prag 29.10.2003
Rau und Kwasniewski: Flucht und Vertreibungen neu bewerten; Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.10.2003
Tschechiens Aussenminister Svoboda wuerdigt ,,Danziger Erklaerung"; Radio Prag 31.10.2003
Politiker begruessen Danziger Erklaerung zur Vertreibung; Die Welt 31.10.2003
top print
© Informationen zur Deutschen Außenpolitik

info@german-foreign-policy.com

Valid XHTML 1.0!